“HAVmisBRUG kort fortalt”

Min store debatbog med den sigende titel “HAVmisBRUG” kom på markedet tidligt i dette forår. På sine 424 trykte sider kommer den godt omkring problemstillingen ved opdræt af fisk og dyrkning af muslinger. Altsammen til en pris af kr. 249,95.

Produktionen af denne debatbog var muliggjort af gode folk fra velmenende fonde, der gerne vil slå et reelt slag for naturen. Som godt tør stille spørgsmålstegn ved den miljøpolitik, der føres i Danmark i dag. Med de katastrofale følger, den har haft.

Alle folk bag projektet var imidlertid fuldt ud klar over, at 424 trykte sider med mange og lange ord samt relativt få billeder er hård kost og ikke for alle. At mange derfor næppe ville komme i nærheden af den trykte bog, der vejer over 1 kg. Og at et kvart tusinde kroner vil være for stor en udgift for mange.

Det var der imidlertid tænkt på fra starten. Formålet har hele tiden været at sprede budskabet mest muligt, så flest mulige kan få det fornødne indblik i problemerne ved forurenende fiskeopdræt og muslingedyrkning. Nok til at kunne tage stilling på et oplyst grundlag.


Derfor er der netop kommet en “lille ny” på banen omkring det samme emne. Vi kalder den selv for PIXI-udgaven af den trykte storebror. Det er nemlig en fyldigt illustreret e-bog, som på 120 sider kommer omkring emnet på en lidt anden vis end papirbogen. Men titlen lægger ikke skjul på det nære slægtskab: “HAVmisBRUG kort fortalt”.

E-bogen er delt ind i korte opslag, der hver behandler og afslutter ét bestemt emne. Venstresiden er forbeholdt et righoldigt udvalg af fotos og tegninger, mens højresiden er forbeholdt tekst om samme emne. Det gør bogen uhyre letlæst, og ikke mindst de mange fotos får indholdet til at glide lettere ned.

Men bedst af alt: “HAVmisBRUG kort fortalt” koster i modsætning til den trykte udgave ikke en krone. Den er nemlig helt gratis og ligger til frit download på websitet NejtilHavbrug.dk, der bestyres af Miljøforeningen BLAK.

Download den og del den. Budskabet om forurenende fiskeopdræt og muslingefarme samt regeringens ufattelige Havplan, der har udlagt næsten 5.000 km2 til forurenende muslingeopdræt og bundødelæggende muslingeskrab skal ud til så mange som muligt. Branchens egne påstande om egne aktiviteter må ikke stå uimodsagt hen.


Vi håber, at ovenfor viste smagsprøver har givet lyst til mere. Hvis du vil downloade hele “HAVmisBRUG kort fortalt”, så gå ind på denne adresse og hent den her:

http://www.nejtilhavbrug.dk/HAVmisBRUG_Kort_fortalt.pdf

Og bedst af alt: E-bogen, som er på 120 sider med en illustrationsprocent på hele 50, koster ikke en øre. Den er gratis i den gode sags tjeneste.

Del den derfor gerne eller citér den frit.

Husk blot kildeangivelse.

© 2022 Steen Ulnits