Højsæson for havørreder

shapeimage_3

Kysten kalder

Der kan fanges havørreder langs de danske kyster året rundt, men statistisk set er det uden for diskussion, hvornår der fanges flest: Det gør der nemlig altid i april!

Under forarbejdet til min store bog “Havørred” på Gyldendal havde jeg adgang til et meget stort statistisk materiale indsamlet gennem ti år af fiskemagasinet Fisk & Fri. Her havde jeg et fornemt kig ind i baggrunden bag ikke færre end 1.083 danske havørreder større end 4 kg fanget i danske åer og ved danske kyster.

Et uhyre spændende materiale, som kunne fortælle mangt og meget om dansk havørredfiskeri. Blandt andet hvornår man havde de bedste fangstchancer, og hvad der var bedst at fiske med.

Af dette materiale fremgik det overbevisende, at april ar årets store kystmåned, hvad havørreder angår. I april fanges der således dobbelt så mange havørreder som i maj og 25% flere end i marts.

Hertil skal så lægges, at der i marts er langt flere magre nedfaldsfisk imellem end i april, hvor de fleste er blanke og ved godt huld. Vil man fange en flot blank havørred på sin fluestang fra kysten, så er det nu – i april – man skal afsted. Der er ingen tid at spilde!

073_51656Vandtemperaturen perfekt

Der er flere gode grunde til, at april er årets topmåned ved de danske kyster. Den nok vigtigste er vandtemperaturen, som normalt ligger mellem 4 og 8 grader i april. Koldt, men varmt nok til, at havørreden stortrives i det. Og stadig så koldt, at kystvandet ikke vrimler med fødeemner som senere på året.

Dette i kombination gør havørrederne letfangede i april – i hvert fald sammenlignet med senere på året, hvor havørrederne er velnærede og har rigeligt med fødeemner at vælge og vrage imellem.

Kystvandet har nu en temperatur, som gør, at havørrederne kan jage aktivt dagen igennem – i bunden af de brakke inderfjorde såvel som ude på mere åbent hav. Mange steder foregår der hvert forår en udvandring af havørreder fra de lukkede fjorde til åbent hav.

Dette udtræk foregår typisk netop nu – i april – hvor vandtemperaturen for første gang i året tillader, at havørrederne opsøger helt salt vand. Er vandet koldere end 3-4 grader, kan de ikke tåle fuld styrke saltvand. Da kan de ikke producere energi nok til at opretholde saltbalancen i salt vand. Havørreden er jo en fisk og dermed et vekselvarmt dyr, hvis kropstemperatur afhænger af og er lig med det omgivende vands.

En balanceakt

I det tidlige forår, når udtrækket fra fjordene står for døren, er vandtemperaturen stadig så lav, at den har indflydelse på fiskenes saltbalance. Da kan man i en lang og smal fjord med stor gennemstrømning – eksempelvis Randers Fjord – opleve, at havørrederne trækker ind og ud med tidevandet.

Når vandet falder ude i Kattegat, fosser det ferske vand fra Gudenåen ud gennem fjorden. Med det ferske vand følger havørrederne, som endnu ikke er klar til det helt store saltchok. Når vandet efterfølgende stiger igen, presses tungt og koldt saltvand ind i fjorden. Det kan havørrederne ikke lide, og de trækker derfor indefter igen!

Der er således tale om en meget dynamisk fiskeri på sådanne steder på denne tid af året – styret af vandtemperatur, saltholdighed – og tidevand. Det omvendte kan man opleve om sommeren, hvor vandtemperaturen er ved at være vel høj til havørrederne. Da vil man i stedet kunne møde havørrederne, når det salte og stigende vand bringer svale temperaturer ind til fiskene.

Fenwick.001

Men ellers er kystfiskeriet taknemmeligt her i april måned. Vandtemperaturen er perfekt, og fiskene jager aktivt døgnet rundt – i alle saltholdigheder og på alle vanddybder. Det er da også derfor, vi i regelen afholder vore kystfluekurser på Samsø i netop denne måned.

Det gælder således blot om at komme afsted med fluestangen. Fluemønsteret betyder ikke meget på denne årstid, hvor næsten alt fanger fisk. Blot man tror på det!

© 2009 Steen Ulnits