Geddegys og gydegedder

shapeimage_3

Geddegys på grundt vand

Der har igennem mange år været tradition for, at årets geddepremiere finder sted den 1. maj. Primært fordi loven freder gedden under gydningen i april, hvorfor gedden først igen er lovligt bytte den 1. maj.

Imidlertid holder dette langt fra altid stik. Ikke mindst vore store søer indeholder så store vandmasser, at de kun langsomt varmes op. Det betyder, at de store søer er koldere end de små, hvor gedderne derfor gyder tidligere – typisk i april, som loven foreskriver.

Men de store søer er i regelen så kolde, at mange gedder – hvis ikke de fleste – slet ikke har leget færdig til geddepremieren den 1. maj. De store hunner er da stadig fulde af rogn og burde derfor være fredet et godt stykke ind i maj.

Gydegedder

Vi fluefiskere har imidlertid de bedst tænkelige forudsætninger for at genudsætte disse store gydegedder skånsomt, så de kan gennemføre legen. Den foregår inde på ganske lavt vand – ofte sågar oversvømmede marker og enge – hvorfor det også er her, vi finder gedderne i maj. Både før, under og lige efter legen er gedderne samlet herinde, hvor de gerne tager en velpræsenteret flue. Hvis den altså er stor nok!

Men først skal de naturligvis fanges, og her er fluestangen noget nær det bedste bud i maj måned, hvor gedderne står på det laveste vand. Herinde er fluen suveræn, da den kan stå næsten stille på meget grundt vand – uden at sidde fast. De udgydte gedder bliver stående nær gydepladserne for en stund, hvor de glubsk kaster sig over alt, der bevæger sig.

De gedder, der endnu ikke har gydt, er lidt sværere at få i tale. De rogntunge hunner bevæger sig roligt omkring – sikkert for at undgå en abort i utide – og de kaster sig ikke over fluen med samme vildskab som de udgydte gedder. Her er det vigtigt, at fluen kan stå næsten stille i vandet foran snuden på dem. Så skal de nok hugge!

Der er kun én regel, når det gælder fluer til geddefiskeri: De skal være store! Alt under 10 cm har ingen interesse, hvis man er en stor gedde med mod på at blive større.

Til gengæld stilles der ikke mange andre krav til fluerne – blot skal de bindes så holdbart, at de kan holde til en tur mellem geddens tandbesatte kæber. Det er ingen spøg at blive gnubbet rundt mellem 8.000 små og store tænder, der alle er spidse… Så mange har en gedde nemlig, og tror man ikke på det, kan man jo selv tælle efter!

Geddefluer

Gode geddefluer har volumen uden at veje. Så kan man nemlig kaste selv store fluer på relativt let grej. Fluer bundet med strimler af kaninskind bevæger sig fint i vandet og fanger rigtig godt. Desværre suger de også vand og bliver meget tunge at kaste med. Meget større end 10 cm kan man derfor ikke binde disse kaninskindsfluer, førend de bliver for tunge at kaste med.

De helt store fluer må derfor bindes med materialer, som ikke suger vand, og her er de nye syntetiske plastmaterialer helt suveræne. Med dem kan man binde Flash-fluer på både 15 og 20 cm, som stadig kan kastes og fiskes. Som syner af rigtig meget nede i vandet, og som virkelig kan lokke gedder til hug.

Det ser næsten ud, som om der er en direkte proportionalitet mellem fluernes størrelse og geddernes. Forstået på den måde, at jo større flue desto større gedder fanger man. Næsten, for alt på 10 cm og derover kan lokke de helt store gedder i fordærv!

Geddehugget

Det er vigtigt at forstå, hvordan gedden opfører sig som rovfisk. Den er en sprinter af de bedste, men den klarer ikke distancen. Enten står den på lur mellem siv og åkander, hvorfra den gør pludselige udfald mod tilfældigt forbipasserende. Eller den går på jagt i mere åbent vand, hvor den sniger sig ind på sit bytte. Først når den har indstillet sigtet, fyrer den kanonen af – og rammer forbløffende ofte forbi!

Det er gedden klar over, og den gen optager derfor sjældent jagten, men opgiver. Den ved godt, at den ikke kan svømme byttet op – endsige fange det igen. Den har brug for overraskelsen, hvis dens jagt skal lykkes. Det betyder, at fluerne i regelen skal fiskes langsomt, hvis gedderne skal have tid til at hugge efter fluen – og ramme rigtigt!

Skulle du se en gedde følge efter din flue, er den interesseret, men har ikke fået indstillet sigtet endnu. Prøv at lade fluen “hænge” lidt i vandet, så gedden kan nå frem og fyre kanonen af. Hugget er så hurtigt, at man slet ikke når at registrere det. Der bliver blot et hul i vandet, og fluen er væk!

Noget traditionelt tilslag er der ikke tale om. Gedden bider til og holder fast. Faktisk drejer det sig nu om at vriste fluen fri af grebet, så krogspidsen kan få fæste. Det korrekte tilslag er derfor en sej opstramning af linen med hånden – uden den traditionelle hævning af stangspidsen.

Det er kun det direkte træk i linen, som kan vriste fluen fri og sikre, at krogspidsen finder fæste mellem de mange spidse tænder i den hårde kæft. Løfter man blot stangspidsen, bliver gedden kun undtagelsesvis kroget.

dia   8Genudsætning

Gedden er den største hjemlige fisk, som vi kan gøre os håb om at få på fluen. Verdens største kendte gedde – den berømte Loch Ken fisk på 30 kg fra 1772 – blev faktisk taget på flue. Ganske vist en usædvanlig sådan, som ikke blev kastet, men trukket bag en robåd. Fluen bestod nemlig af hele øjefjer fra påfuglen – et meget tidligt bevis på, at man må tænke stort, hvis man vil fange store fisk!

I Danmark er det aldeles realistisk at fange 10 kg’s gedder på flue og fluestang, og det faktum alene gør geddefluefiskeri til noget ganske særligt. Al respekt for laks og ørreder, men hvor tit er det nu lige, man passerer 10 kg’s mærket her?

Store gedder er gamle gedder, og gamle fisk skal man passe godt på. Det tager jo lang tid at lave en ny i den størrelse! De allerfleste geddefluefiskere praktiserer da også Catch & Release, når de fisker gedder. Noget, der nu heller ikke er så svært – med mindre man da lige er vild med fiskefrikadeller. Nogen god spisefisk er gedden ellers ikke. Dertil har den for mange ben på kryds og tværs i kødet.

Gabåbner og langkæbet krogløsertang er nødvendige rekvisitter, hvis man skånsomt skal afkroge og genudsætte disse tykmavede madammer. For hunner er de allesammen, de store gedder. Alt over 3 kg er efter al sandsynlighed hunfisk. Hannerne er og bliver de små i den familie!

Så Knæk og Bræk med de helt store, tunge og tandbesatte gedder på fluestangen.

Men pas godt på: Fluefiskeri efter gedder har det med at gå i blodet…

© 2009 Steen Ulnits