Snart slut med at fange ål

Ålene ved de danske kyster og i åer og søer får fra nytår lettere ved at sno sig. Det sker som led i en EU-redningsplan for den truede fiskeart.

aal

Dette skal ske på bekostning, ikke bare af erhvervsfiskere, men også af fritids- og lystfiskere, som må imødese kraftige indgreb mod deres ålefiskeri. 

Det lægger Fiskeridirektoratet op til i et udkast til nye regler for ålefiskeriet, som er sendt i høring hos interesseorganisationer m.fl. EU-planen opererer med en halvering af fangsten af ål over en periode på fem år. Fra 2012 skal det være helt forbudt for lyst- og fritidsfiskere at fange ål i ferskvand – både med fiskestang og med ruser eller andre fiskeredskaber.

For erhvervsfiskere lægger direktoratet op til skrappe restriktioner både i ferskvand og i saltvand, blandt andet med forbud mod flere slags fiskeredskaber, også for fritidsfiskere. I saltvand lægger Fiskeridirektoratet også op til at hæve mindstemålet for fangster.

Næste forbud: Fjordene

EU-direktivet følges op af indgreb fra fiskeriministeriet og sætter en stopper for fiskeri efter blankål i danske farvande. Men adressen er forkert!

Det mener i hvert fald Bjarne Hansen fra Egebjerg Mark, i et læserbrev i Jyllands-Posten. Han følges i Odsherred Avis skarpt op af Frank Knudsen, Hølkerup, der også er fritidsfisker.

“Fra og med næste år vil det være slut med at fiske efter blankål i danske farvande, hvilket i realiteten vil sætte en stopper for alt ålefiskeri”, skriver Bjarne Hansen og fortsætter:

“Blankålen er den udvoksede, gydemodne ål, der fra midten af august til begyndelsen af oktober fanges i ruser på sin forunderlige rejse til Sargassohavet øst for Caribien. Det er den ål, der bruges til røgning, og den ål, der gør sig bedst på panden, fordi den har nået det trin i sin udvikling, der giver den bedste kvalitet. Og det er muligt at fange ålen, netop fordi den er på træk.

Ålefiskeri med ruse er et traditionsrigt og stemningsfuldt fiskeri, som i dag stort set kun praktiseres af fritidsfiskere, der i øvrigt kun må benytte et begrænset antal ruser af begrænset størrelse.

Men fra næste år vil Fødevare- og Fiskeriministeriet sætte en stopper for den fornøjelse. Baggrunden er en EU-forordning, der påbyder reduktion af ålefiskeriet i alle EU-lande. Men hvordan reduktionen skal føres ud i livet, er op til de enkelte EU-lande. I en kommentar til planen har fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) lagt vægt på, at det fremtidige ålefiskeri sikres. Men spørgsmålet er, om dette sker ved endnu en gang at komme efter fritidsfiskere og andet godtfolk.

Det har i hvert fald ikke hjulpet ålebestanden, at de oprindelige bundgarnsfiskere forsvandt fra de danske kyster for nu efterhånden mere end 20 år siden. Med deres garn sat på pæle fra strandbredden og måske 100 meter ud i vandet.

Ålegårdene stod tæt i fjorde og i vige, og efter at de har været forsvundet i et par årtier, må man konstatere, at det ikke er fiskeriet, der er skyld i ålenes tilbagegang. Og da slet ikke de par kilo ål, som en fritidsfisker kan have held til at lokke i rusen i løbet af en sæson.

Årsagen skal måske findes i miljøforhold i søer og vandløb, hvor ålen har sin opvækst i åer og søer, inden den bliver til blankål og trækker ud i saltvand. Eller til den groteske og uhæmmede fangst af åleyngel – glasål – som den praktiseres i andre dele af EU. Det var nok her, man burde sætte ind.”

Så langt Bjarne Hansen, der bakkes op af fritidsfisker-kollegaen Frank Knudsen, Grønlandsvej, Hølkerup, der til Odsherred Netavis udtaler:

“Det er utrolige mængder tons glasål i gram-størrelse, der indfanges f.eks. i Frankrig, Spanien og Holland til opvækst i ålefarme. Blot omkring en tredjedel af dem overlever til udsætning.”

“Det er en parodi, at hvis jeg skal lande en ål, skal den være på mindst 35,5 cm, mens de dernede højst er måske på tre centimeter,” konstaterer han – og konkluderer som Bjarne Hansen, at det var dér, man burde sætte ind.

Se, det kan man jo for en gangs skyld godt være enige med fritidsfiskerne i. Som de forfulgte uskyldigheder de jo altid er…

Fødevareminister: Nul kompensation

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har til pressen udtalt, at der ikke kan blive tale om at udbetale erstatning til de ramte ålefiskere.

Mange sportsfiskere frygter, at landets mange fritidsfiskere vil omlægge deres fiskeri i forbindelse med ålestoppet. At de – helt legalt – vil skifte åleruserne ud med nye ørredgarn. Til stor skade for de bestande af havørreder, som efter års intensiv fiskepleje er på vej op igen.

© 2009 Steen Ulnits