Rugekasser til skoleklasser

shapeimage_13

Første skoleprojekt indledt

Som trofaste læsere af www.ulnits.dk allerede vil have bemærket, så er der i de seneste år sket lidt af et paradigmeskift inden for fiskeplejen – dog længe forsøgt undertrykt af den etablerede og fisketegnsfinansierede fiskepleje, som føler sig truet på pengepungen af det nye initiativ. Der er nemlig millioner på spil.

Nye læsere på www.steenulnits.dk kan dog alligevel fint begynde her – med årets første solstrålehistorie om de nye rugekasser. De har nu afstedkommet det første projekt, hvor en skoleklasse adopterer en spæd laksefamilie i en rugekasse.

Foråret igennem skal de fra bredden og i åen følge med i, hvordan de befrugtede lakseæg klækker og udvikler sig – naturligt spredt rundt omkring i naturen og ikke som hidtil centralt buret inde i nogle få dambrug.

Torsdag den 2. februar 2012 – selveste Kyndelmisse og dermed midvinter – var dagen, hvor der for første gang i Danmark blev taget rugekasser i brug til et undervisningsprojekt. Stedet var Blåkilde Efterskole ved Tarm. Skolen vil gennemføre undervisningen i brug af rugekasser i samarbejde med Logen til Havørredens Ve og Vel.

Foto no. 1

Stort set samtlige elever på skolen samt forstander Henning Kristensen, biologilærer Peter Dahl, landinspektør Michael Jakobsen, Ringkøbing-Skjern Kommune med flere deltog i en kort introduktion, der blev holdt af Knud Pedersen fra Logen til Havørredens Ve og Vel.

Efter det korte indlæg i skolens aula gik turen ned til Tarm Møllebæk, der løber i kort afstand fra skolen. Alle interesserede var blevet inviteret med til udlægning af æg i 2 rugekasser i bækken. Rigtig mange valgte at deltage, hvilket varmede arrangørerne – ikke mindst i lyset af hele 7 minusgrader i solen…

Oprindelig skulle der have været havørredæg i rugekasserne, men der var desværre gået sygdom i havørredproduktionen hos Danmarks Center for Vildlaks (DCV) i Borris.

I al hast blev fiskerikontrollen gjort opmærksom på problemet, og her var man velvilligt indstillet på at ændre tilladelsen til i stedet at gælde lakserogn. DCV leverede herefter ½ liter lakserogn på øjenægstadiet, svarende til ca. 4.000 stykker æg:

 

Nede ved bækken fortalte Lasse Mikaelsen, formand for Logen til Havørredens Ve og Vel, om rugekassens opbygning og virkemåde, før han placerede den i bækken.

Lasse gjorde meget ud af at fortælle, hvor vigtigt den korrekte placering af rugekassen er for at nå den optimale gennemstrømning af vand i kassen. Kun således kommer der ilt nok til æggene, så de efterfølgende har en chance for at klække og udvikle sig til først yngel og siden ungfisk.

Lakseæggene fra DCV blev nu forsigtigt fundet frem fra transportbeholderen og forevist de interesserede elever og lærere. Herefter fik Lasse Mikaelsen skålen med ”herlighederne” overrakt, hvorefter han med stor forsigtighed hældte æggene ud i rugekassen.

Det vil nu være muligt for elever på Blåkilde Efterskole at følge udviklingen af æggene, indtil de klækker og siden vokser sig så store, at den medfødte blommesæk er opbrugt. Når det er sket, er yngelen klar til at forlade rugekassen og starte på livet ude i den store verden.

DSC_0093

TV2 Midtvest var naturligvis på pletten for at forevige projektet – forhåbentlig det første ud af mange kommende skoleprojekter, hvor unge mennesker tager frivilligt ansvar for en ny generation af laks eller ørreder. Fisk, der på denne måde får mulighed for at vokse op under mere naturlige forhold end de millioner af deres artsfæller, som klækkes og vokser op i et dambrug.

Rugekasser giver mulighed for en decentral placering ude i naturen, så fiskene fødes og vokser op under naturlige forhold, der gør dem mere egnede til et liv uden for dambrugets beskyttende vægge.

Rugekasser giver mulighed for bedre at efterligne naturen, der gennem de sidste 10.000 år har ladet fiskene danne specielle stammer i forskellige vandløb og deres mange tilløb. Fisk, som i ekstrem grad er specialiserede og tilpasset netop det vandløb og dets karakteristika. Fisk, som gyder på forskellige tidspunkter og lokaliteter.

Rugekasser placeret rundt omkring i vandløbene giver optimal mulighed for at hjælpe naturen videre med denne specialisering. Og bibringer samtidig skoleelever en øget forståelse af natur og miljø. “A win-win situation”, som det jo hedder på moderne dansk!

© 2012 Steen & Lasse

DSC_0107