Orkan-kategorier

Der er forskel på storm, kuling og orkan. Læs herunder hvilken!

Boelger

Vindstille
Vindhastigheder på under 1 km/t og 0,2 m/s. Røgen stiger lige op, og havet ligger spejlblankt hen.

Svag vind
Vindhastigheder på mellem 6-11 km/t og 1,6-3,3 m/s. Små blade bevæger sig, og vimpler løftes. Småkrusninger på vandet.

Let vind
Vindhastigheder på mellem 12-19 km/t og 3,4-5,4 m/s. Blade og kviste bevæger sig, og flag løftes. Småbølger brydes med glasagtigt skum.

Jævn vind
Vindhastigheder på mellem 20-28 km/t og 5,5-7,9 m/s. Kviste og mindre grene bevæger sig. Mindre bølger med hyppige skumtoppe.

Frisk vind
Vindhastigheder på mellem 29-38 km/t og 8,0-10,7 m/s. Småtræer begynder at svaje. Topppede småbølger på søer og hvidtoppede mellemstore bølger på havet – evt. med skumsprøjt.

Hård vind
Vindhastigheder på mellem 39-49 km/t og 10,8-13,8 m/s. Store grene bevæger sig. Store bølger med hvide skumtoppe og skumsprøjt overalt.

Stiv kuling
Vindhastigheder på mellem 50-61 km/t og 13,9-17,1 m/s. Større træer svajer. Høje og lange bølger, der brydes. Skumsprøjt med begyndende skumstriber i vindretning.

Hård kuling
Vindhastigheder på mellem 62-74 km/t og 17,2-20,7 m/s. Kviste og grene brækkes af træerne. Skumsprøjt med markante skumstriber i vindretning.

Stormende kuling
Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje bølger, der vælter, og tætte skumstriber.

Storm
Vindhastigheder på mellem 89-102 km/t og 24,5-28,4 m/s. Træer rives op med rode, og skader sker på bygninger. Høje bølger med hvidt skum overalt på havet. Sigtbarheden nedsættes.

Stærk storm
Vindhastigheder på mellem 103-118 km/t og 28,5-32,6 m/s. Store ødelæggelser. Vanskeligt at stå oprejst og holde sig fast. Meget høje bølger dækket af hvidt skum. Sigtbarhed stærkt nedsat.

Orkan – kategori 1
Vindhastigheder på mellem 119-153 km/t. Ingen betydelige skader på bygninger. Flest skader på mobile homes, mindre skure og træer.

Orkan – kategori 2
Vindhastigheder på mellem 154-177 km/t. Tagsten begynder at ryge af, og der opstår skader på døre og vinduer. Betydelig skade på mindre huse og træer begynder at blive revet op. Vandstanden stiger.

Orkan – kategori 3
Vindhastigheder på mellem 178-209 km/t. Væsentlige skader på bygninger, og både små og store træer bliver revet op. Skilte og mobile homes bliver ødelagt. Vandstanden begynder at stige betydeligt og lavtbeliggende områder ved kystlinien kan forvente oversvømmelse langt ind i landet.

Orkan – kategori 4
Vindhastigheder på mellem 210-249 km/t. Hustage begynder at flyve af husene. Buske, træer og skilte bliver blæst væk. Mobile Homes bliver fuldstændig raserede, og på almindelige huse smadres døre og vinduer. Lavtbeliggende områder oversvømmes helt op til kilometer inde i landet.

Orkan – kategori 5
Vindhastigheder højere end 249 km/t med ødelæggende karakter for alle bygningskonstruktioner. Stort set alt blæses væk og dertil kommer massive ødelæggelser på træer, buske, skilte, huse, bygninger, både – stort set alt. Orkanen medfører ofte store oversvømmelser, der kan have voldom effekt for lavtbeliggende ormåder som kystlinierne ved de amerikanske stater ud til den Mexicanske Golf.

© 2007 Steen Ulnits