Militært fiskeri

Forsvaret råder i Danmark over store arealer, som offentligheden kun sjældent udnytter. Heriblandt adskillige gode fiskevande. Tænk blot på Skjern Å ved Borris, Oksbøl-lejren med Omme Å og Karup Å ved Skive og Karup.

Borris

Skjernå ved Borris

Imidlertid tror de fleste, at der aldrig er adgang på disse arealer, som bruges til blandt andet skydeøvelser. Men det er der rent faktisk. For militæret har pligt til at åbne arealerne for offentligheden i det omfang, man ikke selv skal bruge dem. Der er dog ikke adgang, dersom arealerne huser radarstationer, våbenlagre, landingsbaner, nedslagsområder på skydeterræner og tilsvarende. Det siger sig selv.

Men en meget stor del af forsvarets mere end 33.000 hektar er der regelmæssigt fri adgang til. For på forsvarets militære områder gælder nemlig samme adgangs- og færdselsregler som i statsskovene ­ heriblandt at man naturligvis ikke har adgang, når der er jagt, skydeøvelser eller andre potentielt farlige aktiviteter.

Mange af militærets arealer har været i forsvarets eje i årevis, og de er derfor blevet friholdt for det hårdhændede moderne landbrug og dets brug giftige sprøjtemidler. Resultatet er, at der i dag er et rigt dyre- og planteliv på mange af forsvarets øvelsesarealer, hvor man blandt andet kan finde sjældne orkideer.

Ny strategi for naturbeskyttelse

I 2003 anlagde Forsvarsministeriet en helt ny strategi for den samlede indsats på miljø- og naturbskyttelsesområdet. Således skal der nu udarbejdes drifts- og plejeplaner for samtlige af forsvarets områder. Faktisk er det danske forsvar så langt fremme på dette felt, at det amerikanske militær har forhørt sig om vores erfaringer på området ­ med henblik på at gøre noget tilsvarende i USA. Det er da lidt af en cadeau til det danske forsvar, må man sige.

Den ansvarlige kommandant på det enkelte militærareal har pligt til at udarbejde et ordensreglement, så offentligheden har noget konkret at rette sig efter. Nogle arealer har allerede en hjemmeside, man kan klikke sig ind på ­ andre er under udarbejdelse. Vil man være helt sikker, ringer man direkte til kommandanten og spørger til fiskemulighederne.

 

Herunder følger en alfabetisk oversigt over de mange forskellige militærområder i Danmark:
 

Jylland:

Albæk
Bangsbo
Borris
Brinkhus
Finderup
Flyvestation Skagen
Haderslev
Halk
Hanstholmlejren
Hevring
Holstebro
Karby Odde
Karup
Klitmøller
Kær Vestermark
Nymindegab
Nørre Uttrup
Oksbøl
Rømø
Skive
Skrydstrup
Sødring Kær
Søgårdlejren
Tranum
Varde
Vorgod Skov
Ålborg

Fyn:

Aborg
Hyby Fælled
Højstrup

Sjælland:

Aflandshage
Antvorskov
Bredetved
Høvelte/Sandholm
Jægerspris
Melby
Næstved
Sjællands Odde
Sjælsmark
Stold
Svælgsgård/Tune
Vedbæk
Vester Egesborg
Vordingborg/Kulsbjerge
Værløse

 

Bornholm:

Almegård
Raghammer