Lystfiskerorganisationer

Seriøse og engagerede lystfiskere bør organisere sig. Så har man de bedste chancer for at blive hørt af politikerne.

Der findes ifølge seneste Gallup-undersøgelse op mod 650.000 lystfiskere i dagens Danmark – mennesker, som mere eller mindre regelmæsigt svinger stangen ved å, sø og kyst.

Ifølge de seneste tal fra Fødevareministeriet har kun 130.000 lystfiskere indløst det obligatoriske fisketegn på landets posthuse. Formedelst kr. 100,- om året. Altså har kun 20% af alle danske lystfiskere indløst fisketegn.

Der findes idag to mere eller mindre landsdækkende organisationer, som danske lystfiskere kan melde sig ind i. Organisationer, som på forskellig vis varetager danske lystfiskeres interesser over for de ansvarlige myndigheder. Tilsammen tæller disse tre organisationer imidlertid kun ca. 50.000 lystfiskere.

Danmarks Sportsfiskerforbund

Ældst og størst er Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF), som i dag har omkring 30.000 medlemmer, der alle modtager 10 årlige numre af det obligatoriske medlemsblad “Sportsfiskeren”. Samme blad er ikke længere i løssalg. Kraftig dominans af jyske åfiskere med Sydvestjysk Sportsfiskerforening som en af de helt store foreninger.

Danmarks Sportsfiskerforbund har som eneste lystfiskerorganisation indsigelsesret i miljøsager. Medlemsskab af DSF koster i dag kr. 290,- per medlem, hvis man tilhører en forening under DSF. Direkte medlemmer betaler kr. 435,-.

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 4, Vingsted
7182 Bredsten
tlf. 75 82 06 99

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Mindst er Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (FFF), som i dag har omkring 10.000 medlemmer. Heraf er langt de fleste lystfiskere. Resten er lodsejere, dambrugere og erhvervsfiskere ved de danske søer. Kraftig jysk dominans med foreninger som Silkeborg Lystfiskeriforening og Nordjysk Lystfiskerforening som et par af de tunge medlemmer.

Medlemsskab af Ferskvandsfiskeriforeningen koster i dag kr. 475,- for 6 årlige blade. Medlemskab for foreninger koster kr. 950,00 for de første 25 medlemmer og derefter kr. 475,00 pr. ekstra 25 medlemmer.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
c/o Gitte Underbjerg

NP Danmarksvej 79
8732 Hovedgård
Tlf. 5124 021

Landsforbundet Danske Lystfiskere

Yngst er det nye “Landsforbundet Danske Lystfiskere” (LDL), der blev oprettet som et sjællandsk modstykke til det jysk dominerede Danmarks Sportsfiskerforbund. LDL organiserer blandt andet foreninger under Danmarks Havfiskerforbund og Fiskeringen. Kraftig sjællandsk dominans. LDL har ingen indsigelsesret i miljøsager, men holdes løbende orienteret af myndighederne.

Landsforbundet Danske Lystfiskere fungerer i skrivende stund ikke længere, men er så vidt vides endnu ikke officielt nedlagt.

Danmarks Sportsfiskerforbund sidder sammen med Ferskvandsfiskeriforeningen i det udvalg, som er med til at rådgive fødevareministeren om fordelingen af fiskeplejemidlerne – penge indkommet via det obligatoriske fisketegn for fritidsfiskere og lystfiskere. Landsforbundet Danske Lystfiskere har ikke sæde i dette rådgivende udvalg.

Det er naturligvis op til enhver at tage stilling til, om og hvor man organiserer sig. Men medlemsskab af et af de ovennævnte og landsdækkende forbund må klart anbefales. Så har man som engageret lystfisker de bedste muligheder for at blive hørt!

© 2009 Steen Ulnits