– Kan fisk føle smerte?

Det er et emne, der regelmæssigt optager pressen og dyreværnsforeningerne. Sidstnævnte ønsker at forbyde lystfiskeri med stang og line, da de mener, det påfører fiskene smerter…

Et ofte stillet spørgsmål er, om fisk overhovedet er i stand til at føle smerte.

Det er såvel naturbevidste lystfiskere som engagerede dyreværnsforeninger, der stiller sig selv og videnskaben dette uhyre relevante spørgsmål. For kan fisk føle smerte, bliver det jo mere end svært for lystfiskerne at argumentere for Catch & Release, hvor fangede fisk genudsættes efter en måske udmarvende og i så fald pinefuld fight.

Fiskefysiologernes svar er indtil videre, at fisk ikke kan føle smerte i menneskelig forstand. Det er nemlig en veldokumenteret kendsgerning, at fisk mangler den del af hjernen – neocortex – der hos pattedyr er sædet for smerteoplevelsen. Fjerner man denne del af hjernen hos et pattedyr, er det ikke længere i stand til at opfatte smerte.

Det er også en kendsgerning, at fisk ikke har en bevidsthed som vor egen. En bevidsthed, der sætter os i stand til at registrere smerte, tænke over den og reagere bevidst på den.

Fisk reagerer naturligvis på påvirkninger udefra – ellers kunne de jo slet ikke eksistere. Men det er ikke bevidste handlinger – det er i stedet ubevidste reaktioner, som fiskene har indbygget i deres arvemasse gennem årtusinder af naturlig udvælgelse og tilpasning til bestemte miljøer.

Man ved da også, at fisk, som netop er fanget og genudsat, i mange tilfælde atter er gået til biddet. Efter få minutter i deres genvundne frihed og tilsyneladende uberørte af hændelsen. I flere situationer har man iagttaget fisk svømme omkring og æde videre med en krog i munden – åbenlyst upåvirkede af den fremmede genstand.

En ny undersøgelse, hvor man har sprøjtet stoffer som bigift og eddikesyre ind i læberne på tamfisk i akvarier, stiller imidlertid spørgsmålstegn ved den gamle opfattelse – at fisk ikke kan føle smerte. I hvert fald registrerede de britiske forskere, som udførte forsøgene, at fiskene reagerede tydeligt på indsprøjtede stoffer som gift fra bier og eddikesyre. Hvorefter forskerne straks konkluderede, at fisk må kunne føle smerte…

– Måske dyreværnsforeningerne i stedet skulle koncentrere deres anstrengelser om og mod de forskere, der jo tilsyneladende bevidst og med alle midler søger at påføre fiskene målelige smerter?

Det er jo dem, der er de virkelige skurke i dette spil. Dem, hvis konklusioner er både tynde, interessante og perspektivrige. Bruger man nemlig denne argumentation, så har edderkoppen, der spinder indviklede spind, jo tilsvarende en intelligens på højde med en bygningsingeniør. For hvordan kan den ellers gøre det?

Vælg selv, om det lyder som holdbar argumentation…

Nyttige links

Vil du vide mere om, hvad der rører sig i hovedet på lystfisker-hadende dyreværnsgrupper, så klik ind på denne hjemmeside:

http://www.fishinghurts.com/

Hvis du vil høre, hvad Linda McCartney (afdød hustru til Paul McCartney fra The Beatles) mener om samme, så se dette klip:

http://www.youtube.com/watch?v=c7UQQmG42WM&feature=related

Så ved du, hvad vi er oppe imod…

© 2003 Steen Ulnits