Fisketegnet II

Som hovedregel skal alle lystfiskere mellem 18 og 65 år være i besiddelse af et lystfiskertegn.

“Lystfiskeri” eller “sportsfiskeri” er fiskeri med lette håndredskaber. Det er f.eks. fiskestang, krog og line, åle- og rejeglib, harpun mv. Det er ikke faste og passivt fiskende redskaber som garn, ruser og krogliner. Disse bruges af fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere.

Fisketegn

Til fiskeri i ørredsøer, som ofte kaldes “put and take”, skal du normalt ikke have det statslige lystfiskertegn – men et adgangsbevis, som du kan købe på stedet.

Gyldighedsperioder

Lystfiskertegnet fra staten har 3 mulige gyldighedsperioder:

1 år: kr. 125,-
1 uge: kr. 90,-
1 dag: kr. 30,-

Fisketegnet gælder fra betalingsdatoen på kvitteringen, og pengene går til fiskepleje i danske vande og farvande.

På uge- og dagkort kan du i stedet for betalingsdatoen påføre en anden dato som gyldighedsdag. Denne dato må dog ikke være senere end 30 dage efter betalingsdatoen.

Du kan købe lystfiskertegn på posthuset gennem indbetaling på giro – girokonto 0706000 – og på mange turistbureauer. Flere campingpladser, fiskegrejforhandlere og sommerhusudlejere sælger også fisketegn.

Lystfiskertegnet er personligt og må ikke overdrages til andre. Du skal altid have kvitteringen og legitimation på dig under fiskeriet.

I ferskvand skal ejeren af fiskevandet give tilladelse til fiskeri – også selvom du har købt lystfiskertegn.

Lokale private fisketegn kan du ofte købe hos turistforeninger, på tankstationer, i kiosker, grejbutikker og lignende steder.

Med virkning fra 1. januar 2005 blev der indført et nyt administrativt EDB-system. Med det nye system er der som hidtil mulighed for giro- og PBS-indbetalinger. Desuden er der som noget nyt mulighed for indbetaling via internettet på: www.fisketegn.dk.

Denne mulighed kan benyttes både af den enkelte private indbetaler og af de ovennævnte udsalgssteder. I forhold til tidligere forenkles kravene til kvittering, idet man fremover blot skal kunne oplyse sit fiskerinummer sammen med forevisning af legitimation.

Trollingfiskeri

Denne fiskemetode kaldes også dørgefiskeri, dvs. lystfiskeri med liner, som trækkes efter en båd,der langsomt sejler fremad.

Der er forbud mod trolling- og dørgefiskeri fra et fartøj,der drives ved motorkraft, inden for en afstand af 100 m fra lavvandslinien.

Uden for 100 m fra lavvandslinien samt uden for visse begrænsede områder tillades visse former for spiling. Paravanen eller lignende, der er egnet til at spile redskabet, skal være monteret direkte på linen (f.eks. en Dipsy Diver), og der må kun anvendes ét endeagn pr.line.

For visse begrænsede områder i Isefjorden, Roskilde Fjord, Øresund og Køge Bugt, hvor der foregår et omfattende erhvervsfiskeri, er der begrænsning i antallet af fiskestænger pr. person og pr. båd: Højst 2 fiskestænger pr. person – dog højst 4 stænger pr.båd. Desuden er spiling ikke tilladt i disse områder.

De fuldstændige regler er anført i Kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 990af 14.december 1999 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

© 2007 Steen Ulnits