EU, DK og kvælstoffet…

EU-kommissionen har netop indledt en sag mod Tyskland for ikke at overholde kravene om udledning af kvælstof til vandmiljøet. Sagen startede med en advarsel tilbage i 2014. Nu tyder meget på, at Danmark er på listen til næste sag.

Regeringen har med sin seneste landbrugspakke – støttet og gjort mulig af de Konservative – sat 30 års miljøpolitik over styr og risikerer nu at få EU på halsen. Selv hos Landbrug og Fødevarer har man advaret om konsekvenserne af landbrugspakken.

Se blot, hvad LF’s direktør Karen Hækkerup med flere er citeret for på DR TV:

IMG_1622

IMG_1623 IMG_1625 IMG_1626 IMG_1627 IMG_1628 IMG_1629 IMG_1630 IMG_1631 IMG_1632 IMG_1633 IMG_1634 IMG_1635 IMG_1636

Så vidt Karen Hækkerup, Eva Kjer Hansen og Esben Lunde Larsen citeret på DR TV. Man ser tydeligt, hvad der driver værket.

Det har således ikke skortet på advarsler til regeringen om risikoen ved regeringens landbrugspakke og dens øgede udledning af kvælstof.

Problemet er blot det enkle, at Lars Løkke Rasmussen desperat har brug for støtte fra Venstres vælgere til sin fortsatte politiske eksistens. Han er nødt til at holde, hvad han lovede før valget – for enhver pris. Ellers er han en færdig mand, og det må vandmiljøet så bøde for.

Og skulle så internationalt anerkendte forskere komme med veldokumenterede advarsler, som ikke passer ind i regeringens kram, da ignorerer man blot advarslerne eller truer indirekte forskerne til tavshed.

Derfor er Lars Løkke og hans ministre nødt til at fremture med og fastholde de usandheder, der er blevet blotlagt i de forløbne måneder. Gør man ikke det, falder hele korthuset sammen om Løkke og hans mindretalsregering.

Ud fra devisen, at det bedste forsvar ofte er et angreb, går Esben Lunde Larsen sågar direkte i flæsket på den af ham og hans vestjyske bondefamilie så forhadte Danmarks Naturfredningsforening.

Exit dansk demokrati…

Og her har vi i årevis gået og bildt hinanden ind, at vi i lille dårende dejlige Danmark havde det bedste sundhedsvæsen i verden, det bedste undervisningssystem i verden, den bedste ældrepleje og et politisk system helt uden korruption og bedrag som i de varme lande.

Nu viser det sig så, at ingen af delene længere passer. Dette ikke mindst takket være Venstre og de forvirrede Konservative, som i teorien gerne vil se miljøvenlige ud. Men som i praksis støtter landbrugspakken og alle dens fortrædeligheder.

Sørgeligt, at man skal opleve et af verdens ældste og fineste demokratier blive omgjort til en ny bananrepublik – blot én af de koldere af slagsen.

– Så skam dig, Lars Løkke – hvis du ellers ved eller kan huske, hvad skam er.

© 2016 Steen Ulnits

Efterskrift:

Den samlede danske fagkundskab har længe været enig om, at Danmark skal reducere sin kvælstofudledning med godt 25%, hvis vi skal opfylde kravene i EU’s Vandrammedirektiv fra 2000.

Det betyder i konkrete tal, at kvælstofudledningen skal reduceres fra de nuværende 57.000 tons om året til 42.000 tons.

I stedet vælger Venstre med landbrugspakken at øge udledningen.

Med støtte fra de Konservative…


Bekymringsskrivelse fra EU

Karen Hækkerup fik ret. EU-kommissionen har netop sendt en såkaldt “bekymringsskrivekse” til den danske regering. Heri udbeder EU sig en forklaring på de seneste tal fra Landbrugspakken, hvoraf fremgår, at udviklingen går i den helt forkerte retning.

I stedet for at reducere kvælstofudledningen, så man kan leve op til EU’s Vandrammedirektiv og dets krav om “god økologisk tilstand”, er udledningerne efter Landbrugspakkens øgede gødningsforbrug steget.

Landbruget har således leveret mindre end én procent af det, de havde lovet og som ligger til grund for Landbrugspakken.

Den årlige danske udledning af kvælstof fra landbruget ligger omkring 60.000 tons. For at leve op til Vandrammedirektivet skal udledningen reduceres til 40.000 tons.

14. marts 2019