3D-print kan redde Put & Take

Fish Tail Controller

3D-print er over os – i et omfang, de færreste endnu rigtig har fattet.

Forleden kunne man i Ekstrabladet læse, hvordan en hund, som havde fået amputeret alle fire poter på grund af forfrysninger, nu igen kunne løbe omkring – på 3D-printede proteser.

Og hos den amerikanske rumfartsorganisation NASA har man længe taget for givet, at kommende astronauter med kurs mod Mars er nødt til at kunne printe nødvendige reservedele ud på deres medbragte 3D-printere.

Nu er teknologien så blevet endnu mere nærværende for både lystfiskere og dyrevenner. Nu ser det nemlig ud til, at 3D-printede haleproteser vil kunne give udsatte regnbueørreder et bedre liv med mere spræl i halen – og lystfiskerne en bedre fight end hidtil.

Denne historie tog sin begyndelse allerede sidste forår, hvor Peter Shauer og Niels Paludan, som pt. studerer på tredie semester til softwareingeniører på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), var taget på fisketur i en Put & Take sø 30 km vest for København. Her fangede de adskillige fisk, men hver gang blev de skuffede over, at de store fisk næsten ikke gjorde nogen modstand. De kunne uden videre hales i land.

Blandt lystfiskere måles værdien af en fangst ikke kun på fiskens art og størrelse. Den måles også på, hvor hård fighten med fisken har været. Derfor er det selvfølgelig et antiklimaks at fange en stor Put & Take regnbueørred, som slet ikke gør nogen modstand.

Allerede da Peter og Niels kom hjem på Ostenfeld-kollegiet, gik de i gang med at undersøge, hvorfor regnbueørrederne fra Put & Take søen slet ikke havde givet dem en rigtig fight. Efter nogle timers søgning fandt de frem til forklaringen:

Regnbueørrederne havde stået så tæt i dambrugenes opdrætsanlæg, at de simpelthen havde fået slidt deres haler af på bassinernes hårde vægge. Og fisk, som næsten ikke har nogen hale tilbage, kan selvsagt ikke præstere ret megen modstand i en fight.

I de følgende uger snakkede Peter og Niels flere gange om deres oplevelser med de haleløse dambrugsfisk, som de havde fanget i Put & Take søen. I litteraturen fandt de flere eksempler på, at fisk i Put & Take vande ofte nedladende og af samme årsag kaldes for “Pelle Haleløs”. Og det syntes de to var synd.

I forbindelse med deres litteratursøgning stødte de på en artikel om 3D-printning af proteser til vilde dyr, som var kommet til skade i trafikken. Det gav dem ideen til, at det måtte være muligt at 3D-printe nogle nye haler til de regnbueørreder, som udsættes i Put & Take søerne.

De første undersøgelser viste, at det godt kunne lade sig gøre at skaffe et fleksibelt og vandfast printmateriale. Hermed var det muligt at printe en kunstig hale, som nemt kunne sættes uden på fiskens halestump – efter samme princip som når vi mennesker tager en gummihandske på hånden.

Forskellige størrelser

Men da regnbueørrederne har forskellig størrelse, har Peter og Niels måttet udvikle et system og noget software, som gør det nemt at printe de kunstige haler i individuelle størrelser.

Den nyudviklede software har fået navnet “3D Fish Tail Controller” og er nu klar til brug. En lille håndfuld forsøgsfisk svømmer pt. omkring i laboratoriet med de nye haleproteser, som ser ud til at sidde godt fast.

Et år efter opstarten er projektet nu så langt fremme, at der er indgået aftaler med to jyske og en sjællandsk Put & Take sø, som i den kommende sæson skal teste systemet i fuld skala. Her vil man påsætte kunstige haler på alle de store regnbueørreder, som udsættes i de pågældende søer.

Indtil videre er det dog sådan, at de kunstige haler bliver 3D-printet i et ensfarvet mørkegrønt materiale. Men planen er at videreudvikle den software, som styrer printeren. Målet er, at halen skal kunne printes i naturtro farver med aftegning af finnestråler, så den virker 100% ægte på lystfiskernes trofæbilleder. Så regnbueørreder, bækørreder og kildeørreder kan få hver deres naturtro og artsrigtige haleproteser.

Derfor har Peter og Niels, med støtte fra studievejledningen på DTU, ansøgt Fødevareministeriet om 250.000 kroner fra EU’s udviklingsfond, så de kan videreudvikle projektet.

Fødevareminister Dan Jørgensen har foreløbigt svaret, at han er meget positiv i forhold til projektet:

– Put & Take søerne giver mange indtægter til lokalsamfundet, når de hver sommer besøges af udenlandske turister.

– I stedet for at lukke Put & Take vandene, som Dyreetisk Råd ellers har foreslået, giver vi nu de udsatte ørreder et endnu bedre liv, end de ellers ville have fået.

– Jeg ser derfor en strålende fremtid for dette banebrydende projekt, slutter en glad fødevareminister, der jo er kendt som en sand dyreven.

Randers, den 1. april 2015

Steen Ulnits

Biolog, cand. scient.

Sportsfiskeakademiet.dk

Dansk Videncenter for Sportsfiskeri (DVS)

For nærmere oplysninger kontakt da DVS / Steen Ulnits på telefon 2332 8988 eller mail steen@ulnits.dk

NB: Aprilsnar – frit efter oplæg fra Niels Riis Ebbesen, der også har leveret illustration. Men det kunne godt have været rigtigt!

Og så kan du ellers glæde dig over, at du ikke var den eneste, der hoppede på spøgen. Knap 700 andre læsere gjorde det også!

 TriangleTray_2