Tag-arkiv: februar

Månedens fiskeri: Februar

13578-126

Knuder i koldt vand

Knuden indtager en speciel plads blandt søens fisk. Det gør den alene i kraft af, at den er den eneste ferskvandslevende torskefisk. Dens skægtråd afslører slægtskabet med de ellers saltvandslevende torskefisk. Ofte kaldes knuden for “ferskvandskvabbe” på grund af sit kvabbelignende udseende.

Som de øvrige torskefisk holder også knuden af koldt vand. Det ses af, at den vælger at gyde, når vinteren er på sit højeste og vandtemperaturen på sit laveste. Hvilket i regelen er tilfældet netop nu i februar. Da samles knuderne i store flokke på dybt vand, hvor gydningen er en slags “bunkebryllup” med mange deltagere.

Knuder er typisk nataktive fisk, der søger skjul og mørke i dagtimerne. Det er altså dødfødt at fiske knuder i højt, klart solskin midt på dagen. Man må i stedet ty til natfiskeri – med naturlig agn. En iskold fornøjelse, der kræver sin mand og påklædning ud over det sædvanlige…

Torsk på gydepladserne

De store gydetorsk samler sig netop nu på gydepladserne rundt omkring. Selve gydningen er en slags bunkebryllup, hvor mange fisk gyder samtidig. Der er dog ikke tale om nogen stimegydning, idet torskene danner par.

Torsken er normalt knyttet til bunden, men ikke sjældent søger den op i de frie vandmasser, hvor den jager fisk som sild og brisling. Den mister da sin mørke dragt og bliver lys i farven. Under gydningen derimod finder man altid torsken stående umiddelbart over bunden – i markante “buler”, som synes tydeligt på ekkoloddet.

Disse buler er utroligt koncentrerede – over ganske få kvadratmeter bund. Det kræver derfor en opmærksom skipper at opdage dem – og hurtige fiskere at nå ned til dem, inden skibet er drevet over “bulen”. Det stiller store krav til såvel skipper, der skal lokalisere bulen, som fiskeren, der skal fange fiskene.

Kystørreder i koldt vand

Milde vintre gør det muligt at fiske – og fange – havørred vinteren igennem. I hvert fald hvis man opsøger de brakke inderfjorde i Østjylland, hvor fiskene nu har samlet sig. I perioder har der ganske vist været is på det næsten ferske vand herinde, men det meste af tiden har man kunnet finde isfrit vand at fiske i.

Fiskene er træge i det kolde vand, men de er til at fange. Specielt gode kort på hånden har naturligvis den fisker, der formår at fiske sit agn langsomt gennem vandet, og her har fluefiskeren flere fordele. Dels kan han fiske sine fluer langsomt, og dels kan han bruge små fluer, som fiskene kan overkomme at fange i det kolde vand.

Til gode vinterpladser hører steder med lavt vand og ferske tilløb.

Den nye åsæson begyndt

Den 16. januar lød det officielle startskud til årets premiere ved flere åer rundt omkring i Danmark. Flere steder har man dog ad frivillighedens vej udskudt sæsonstarten til 1. marts, som er den gamle premieredag.

Alle steder trækker premierefiskeriet altid mange fiskere – ved enkelte vandløb dog kun medlemmer af den lokale lystfiskerforening. Dagkortkøbere måtte her vente til senere – ofte den 1. marts.

Den nye sæson byder næsten altid på høj vandstand. I milde vintre er det meste sne smeltet og vandet løbet af i tide, men så kommer til gengæld regnen. Vandstanden stiger, og åerne bliver uklare og vanskeligt fiskbare til sæsonstarten.

Der bliver alligevel næsten altid landet mange nedfaldsørreder, men også flere fine grønlændere samt enkelte blanke overspringere på 1-2 kg. De fleste naturligvis på orm, men også spin og flue giver fisk. Uanset metode skal der dog fiskes dybt og langsomt i det kolde vand.


Hvis du vil vide mere om alle de andre ting, der sker ude i naturen måned for måned, kan jeg anbefale dig at kigge i e-bogen “Årets Gang ved Fiskevandet”.

Her kan du læse om vejret, dyrelivet og stjernehimlen måned for måned. Et godt supplement til artiklerne om “Månedens fiskeri”.

Du finder bogen udførligt beskrevet under “Bøger”.

xxx

TriangleTray_2