Tag-arkiv: Skødshoved Syd

Badning Forbudt

EU har netop vurderet vandkvaliteten ved badestrande over hele Europa. Det kan man læse om i den årlige badevandsrapport fra Det Europæiske Miljøagentur, som baserer sine målinger på data fra 2018.

Der måles på de såkaldte fækale bakterier i vandet – bakterier, som findes i tarmen på såvel dyr som mennesker, og som kan forårsage maveinfektioner, hvis man kommer til at sluge en mundfuld vand under badeturen. Til dem hører de udbredte Coli-bakterier.

Der måles ikke på andre bakterier end disse, og man kan derfor sagtens komme ud for en badestrand med et “Blåt Flag” vajende og masser af andre bakterier i badevandet. Blot de ikke hører til de fækale af slagsen.

Typisk vil der være oceaner af bakterier nær forurenende havbrug, som lukker alt deres spildevand urenset ud gennem de åbne masker i de flydende netbure – indeholdende såvel fækalier som foderrester, antibiotika og diverse hjælpestoffer.

Ikke mindst ved det smalle Lillebælt er der ofte foruroligende kort mellem stærkt forurenende havbrug og velbesøgte badestrande. Visse steder ligger de forurenede netbure ikke længere fra land, end at man kan svømme ud til dem.God sommer og godt badevand

Omkring 85 % af alle badestrande i Europa levede sidste år op til EU’s krav om højeste vandkvalitet. Godt 95 % levede op til minimumskravene.

EU målte sidste år på godt 1.000 danske badestrande, hvoraf de 900 ligger ved kysterne og resten inde i landet – ved de såkaldte badesøer.

897 af de kontrollerede strande har en “fremragende” vandkvalitet. 87 har en “god” vandkvalitet, mens 20 må nøjes med prædikatet “tilstrækkelig” vandkvalitet. 

Kun de ovennævnte 14 lokaliteter har en “dårlig” vandkvalitet, hvor badning frarådes.

Kilde: Det Europæiske Miljøagentur

Foto: Steen Ulnits