Tag-arkiv: kyststjerne

Kyststjerne anno 2020

Mangeårig kystfisker Ulrik Jeppesen fra det fine Fyn har i nogle år indgående studeret sine havørredfiskende kollegaer. Det er der kommet følgende interessante og knivskarpe afhandling ud af. Læseværdigt og lige til en Ph.d.


Kystfiskeri efter havørred er gennem de senere år blevet en aktivitet med høj, social status. Havørredmiljøet producerer hvert år prominente personer, som i rang og anseelse kan måle sig med de største sportsstjerner, skuespillere og popstjerner. Som følge heraf, søger flere og flere kystfiskere mod denne nu opnåelige stjernestatus, men det forekommer de fleste svært at gennemskue, hvilke tekniske greb man konkret skal anvende , for at kunne forfølge drømmen om berømmelse. 

Jeg har foretaget en dybdegående analyse af tekster og billeder i fysiske og sociale medier, og har herigennem kunnet udlede en række faktorer, som er kritiske i konstruktionen af status i havørredmiljøet. Som en art public service, præsenterer jeg under 6 overskrifter disse faktorer. Jeg bestræber mig på at formulere mig så handleanvisende, at det bliver en hjælp for mange kystfiskere, der ønsker at profilere sig gennem de sociale medier:

Begrebsbrug

Det er ikke ligegyldigt, hvorledes du formulerer dig og hvilke ord du anvender. Det er vigtigt, at du bemærker begrebsbrugen hos fremtrædende kystfiskere og reproducerer den konsekvent. F.eks. må du aldrig skrive, at du har været på fisketur. Du vil hermed give indtryk af, at du bare har været ude og nyde naturen, hygget dig med dine kammerater eller andre ligegyldige ting.

Det er meget bedre at anvende det engelske begreb ”session”, der referer til en mere organiseret, professionel aktivitet. Begrebet implicerer typisk også den omstændighed, at du har været ude at testfiske nye agn, stænger eller hjul fra dine sponsorer (sponsor-pointen behandles særskilt nedenfor), og at der således er tale om en meget reflekteret og innovativ proces.


I det hele taget er det vigtigt, at bruge engelske udtryk for danske. Du opnår f.eks. intet ved at begrunde en nultur med tang i vandet. Brug hellere begrebet ”snags”, som legitimerer alle typer af fangstmæssige fiaskoer. Det bedste er naturligvis at skrive hele din afrapportering på engelsk, idet det du positionerer dig som ikke bare dansk, men også international fiskeguru. For at opnå den ønskede effekt, skal du dog poste de engelske tekster på Instagram, – eller opnå mindst 150 likes på facebook. Sker det ikke, sletter du straks oplaget og prøver igen et halvt år senere.

Nulture

Et andet, men meget vigtig aspekt af begrebsbrugen er hvorledes du italesætter tidsudstrækningen af din session. Det er uhyre vigtigt, at du understreger, at der har været tale om en kort session. Begrebet ”tur” må gerne anvendes her, hvis blot du meget eksplicit cementerer at den har været kort, ultrakort eller vildt kort. Understregningen er vigtig, idet du præsenterer dig som en kystfisker – der i modsætning til alle andre – kun behøver at foretage nogle få kast for at fange en masse flotte fisk.

Du må endelig ikke oplyse, hvis du har brugt en hel dag på at finde fisk. Hvis du alligevel gør det, er det vigtigt at efterlade indtrykket af, at du har været på rekognoscering eller har testet nye pladser. 

I forlængelse af ovenstående, er det indlysende, at du aldrig skal afsløre en nultur. For du har som udgangspunkt ikke nulture. Kan du i en periode ikke fange noget, og virker din tavshed på de sociale medier derfor for afslørende, benytter du blot en af følgende formuleringer, når du endelig kan poste en fangst igen: ”Efter en lang pause fra fiskeriet…..” / ”Endelig tid til at komme på kysten igen…” /.


Hemmeligholdelse

Som noget helt essentielt, røber du aldrig hvor du fanger dine fisk. Hvis andre fanger de fisk, du har fundet, tilfalder hæderen jo ikke dig. Længere en den sådan set ikke.

Set i et større perspektiv er det egentlig således, at hvis det kun er dig og nogle få andre stjerner, som fanger fiskene, så ophører den politiske velvilje til at foretage de massive udsætninger af ørreder i Danmark. Den er nemlig bundet op på, at mange turister og danske lystfiskere genererer en solid, samfundsmæssig merindtjening i forbindelse med fiskeriet. Og det forudsætter naturligvis, at de fanger nogle flotte ørreder, hvilket igen forudsætter at de får hjælp til det.

Heldigvis behøver du kun foregive, at du hjælper andre med at finde og fange fisk. I de fleste tilfælde er det legitimt at ignorere forespørgsler på de pladser, du har fanget dine fisk. Ellers svarer du blot ”i vandet” efterfulgt af en smiley (på fynske sider) eller en fuckfinger (på sjællandske sider). Er den aktuelle stemning eller kontekst ikke til at benytte ovenstående fremgangsmåder, kan du altid oplyse en forkert plads.

Pas i den forbindelse på ikke at komme til at røbe en plads, du påtænker at fiske ved en anden lejlighed. For fynboer er det mest sikre, at benytte ”bladre-metoden”, dvs. hvor du sætter en finger på en vikårlig side i bogen ”117 fine, fynske fiskepladser”. Derefter kan du f.eks. skrive, at du har fanget dine ørreder ved Husby Strand, som alle kender i forvejen. 

Der synes at være generelt konsensus omkring, at det ikke er nødvendigt at hemmeligholde de agn, du fanger dine fisk på. Tværtimod. Der er dog nogle spilleregler angående eksponeringen af netop agn, som behandles i næste afsnit.


Sponsorer

Vælger du at offentliggøre dine agn, er det vigtigt at du fisker med de rigtige. Det kan godt betale sig at undersøge hvilke agn, der er hotte lige nu. Du skal især kigge efter de agn som har egne facebooksider, der er oprettet af dedikerede tilhængere – såkaldte ”disciple”. På samme måde er det vigtigt, at dit øvrige gear (bemærk, at det danske begreb ”udstyr” ikke benyttes her) svarer til den status, du vil opnå. Et lille trick er, at identificere fællesnævnere i fiskekendissernes hashtags, og vælge gear ud fra dem, der oftest benyttes. 

Når du har såvel gear og endegrej i orden, er du klar til at poste en endeløs række af opslag, hvor mærke og model tydeligt fremgår af dine billeder. Benyt mange close-ups. I enkelte tilfælde vil denne fremgangsmåde medføre, at du belønnes med rabat på fiskestænger eller en håndfuld blink af de producenter, du eksponerer.

Dette er imidlertid ikke et formål i sig selv. Formålet er snarere, at du efterlader et indtryk af, at være testfisker eller konsulent for et bestemt brand. Derfor er det også vigtigt, at du nedtoner at du har købt grejet selv – og i stedet konstruerer en forestilling om, at dit fiskeri er sponseret af kommercielle interesser. Simpelthen fordi en mand med dine evner er den bedste til at give kvalificeret feedback på sponsorens samlede grejkoncepter. 

Præsentation

Der findes næsten ikke noget mere amatøragtigt end et billede af en fisk, der viser de korrekte proportioner. En fisk skal holdes frem mod kameralinsen. Helst i strakt arm. Enhver undermåler kan med denne fremgangsmåde fremstå som en drømmefisk, hvilket således efterlader indtrykket af, at du kun fanger store fisk.  Det er dog meget vigtigt at understrege, at der på billedet ikke må være genstande, som kan sætte fiskens størrelse i perspektiv.

De fleste fremtrædende havørredfiskere har udviklet en teknik, hvor fisken holdes uden at fingrene anes. I din iver efter at eksponere en bestemt type agn, må du ydermere ikke glemme at fjerne denne fra fiskens mund ved billedtagning. Ellers vil det se ud som om din ørred tilsyneladende har hugget en wobler på størrelse med en skolebus.


Udover ovenstående anvisninger vedrørende billeder, er der også visse regler for teksten til dit opslag: Som noget meget væsentligt, er det vigtigt at understrege, at du har fanget flere fisk på din session. Ved præsentation af en fisk er det således vigtigt at skrive ”one out of….(typisk 20 på Fyn og 40 på Sjælland) ” Skulle de ske, at du kun fanger en enkelt ørred eller to, skriver du blot, at ”en håndfuld var oppe og vende”. Du behøver ikke føle, at du lyver.

Begrebet ”en håndfuld” referer normalt til 5, svarende til antallet af fingre på en hånd. Men da der faktisk findes folk, der har arbejdet med rundsave eller er født med fysiske deficits, favner begrebet også din fangst.   

Evaluering

Under denne sidste overskrift, gemmer der sig et tiltag for den ultimative konstruktion af en stjerneidentitet i havørredmiljøet. Ved årsskiftet, gør du status over din havørredsæson i tal og statistik. Hermed markerer du utvetydigt, at du nu har nået en position, hvor folk med længsel venter på at høre om hvad du har præsteret på kysten, mens de selv har været på arbejde. 

Min research viser, at du udover det totale antal fangne ørreder (standarden for en elitefisker er for nuværende 500 havørreder over mål på Fyn og 800 på Sjælland)  også skal angive den procentmæssige fordeling af fisk på hhv. 50, 60 og 70 cm. I den forbindelse er det vigtigt, at du ikke virker for glad for din fangster. Det skal helst fremgå som en selvfølge, at du har fanget hvad du har fanget.

Og det er samtidig vigtigt, at du ikke krediterer eller på anden måde anerkender den hjælp, du har fået af andre lystfiskere. Det vil anfægte din evne til selvstændigt at fange 5 havørreder i timen, på hver session– året rundt (dine sessions er jo virkelig korte).

Jeg ønsker dig held og lykke med at etablere dig som kyststjerne. Håber vi ses i Havørred Eliten.

Knæk og bræk i 2020!

Ulrik Jeppesen


Læs mere på Specineers.dk