Tag-arkiv: hunde

De Hellige Køer på Helgenæs

En sær og sælsynt fugl på stranden.

Men helt nødvendig, da en kvinde blev løbet ned af en flok bissende køer fra Naturstyrelsen og efterfølgende måtte have akut helikopterassistance.

Det hele udløst af en hund, der skræmte en flok kvæg så meget, at de begyndte at “bisse”. Sådan hedder det i fagsproget, når køer går amok i samlet flok.

Da kan de virkelig skrue bissen på.

Sletterhage Fyr set gennem septemberdisen.

En af de mange stejle bakker på Helgenæs.

Sletterhage Fyr set fra Tyskertårnet.

Den gule lægehelikopter afsøger stranden.

De vilde køer på Helgenæs har det godt.

En gul fugl på den blå efterårshimmel.

Solen bryder igennem septemberdisen.

Hjælpen er landet. I sandet.

På behørig afstand. Køerne er ved at falde til ro igen.

Så langt som hjælpen kunne nå på fire hjul.

Planmæssigt tilbagetog fra de bissende køer.

Almindelige ambulancer kommer ikke langt offroad.

Klovspor i sandet efter de bissende kreaturer.

Førerkoen udgør bagtroppen og passer på kalven. Vi andre holder behørig afstand.


Løse hunde og bissende kvæg

Køer er normalt fredelige drøvtyggere, som finder sig i det meste. Territoriale tyre er dog en markant undtagelse, som kan være farlige at komme i nærheden af.

Køer med kalve samt kvier kan dog også udgøre en risiko, hvis de skræmmes – eksempelvis af løse hunde. Hele flokken kan da “bisse”, som det hedder i fagsproget, når de i samlet flok og fuld fart stikker afsted. De ænser intet og løber det ned, der måtte komme i vejen.

Voksne kreaturer kan veje et halvt ton og er alene på grund af deres størrelse potentielt farlige dyr, hvis de panikker og bisser.

Det var netop det, der skete forud for ovenstående billedreportage. En mor og datter gik inde på stranden, da de blev mødt af en flok bissende kvæg – skræmt af en turist med en hund, der tilsyneladende var i snor. I hvert fald i starten. Senere slap den nemlig fri eller blev sluppet fri.

Strandbredden var smal, og kvinderne nåede ikke væk. De blev løbet ned af en hel flok bissende kreaturer, og moderen var så ilde tilredt, at der måtte tilkaldes assistance.

Den almindelige ambulance kunne imidlertid ikke nå frem i det kuperede terræn, hvorfor en lægehelikopter måtte tilkaldes. Den kom helt nede fra Billund.

Omfattende skader

Trods omfattende skader var moderen ved fuld bevidsthed, da hun blev hentet og fløjet til Intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Her kunne lægerne konstatere, at hun trods alt havde været heldig. Ingen af de ellers omfattende skader var akut livstruende:

Ni brækkede ribben. To punkterede lunger. Den ene kollapset. Dobbelt kravebensbrud. Et knust skulderblad samt en brækket arm. Hertil voldsomme hudlæsioner fra køernes skarpe klove.

Et under, at hun overlevede. En enkelt klov i hovedet, og hun ville være død. Et voksent kreatur vejer som sagt omkring et halvt ton.

Moderen måtte efterfølgende ligge på Intensivafdelingen i en hel uge. Datteren slap billigere fra mødet: Med chok, blå mærker og en øm krop efter en tur i mudderet under ikke bare én, men hele to bissende kreaturer.

Tankeløse ejere med hunde kan under de forkerte omstændigheder være livstruende for deres omgivelser. Selv med hunden i snor. Så lad hunden blive hjemme, hvis der er løstgående kreaturer i terrænet. Det er alle bedst tjent med.

Hundeejeren selv forsvandt i øvrigt sporløst.

Tekst & fotos: © 2020 Steen Ulnits


Porten til de normalt fredsommelige standkøerEn af strandkøerne på Helgenæs. Øen Hjelm i det fjerne.
En uge efter hændelsen valgte den hårdt ramte familie så at bryde radiotavsheden. Dette for at undgå flere løse rygter end dem, der allerede var opstået og spredt på de sociale medier.

Der er og var jo ingen grund til at pynte på historien, som nær havde kostet et menneskeliv. Men som forhåbentlig kan føre til en bedre skiltning på stranden. Her er der nemlig ingen. Overhovedet.

Trods ellers forsikring på TV2 Østjylland om det modsatte. Fra Naturstyrelsen, der er ansvarlig for det naturskønne område på sydspidsen af Helgenæs.

På billedet herover ses den intermistiske indgang til de fritgående køer. Den vej, som det hundeførende par benyttede sig af. Fordi der ikke er andre muligheder. Bemærk, at der ikke er nogen form for advarende eller informerende skiltning.

Den kun få meter brede strand netop her gør det umuligt at holde afstand til eventuelle køer. Og forbipasserende turister kan jo ikke vide, hvad der venter dem på den anden side af hegnet.

Det er nok en overvejelse værd, om ikke køerne bør tilbage bag hegn på marken, som de var tidligere. Dengang var der aldrig problemer nede på stranden. Dengang var der uhindret passage.

Men hvis Naturstyrelsen insisterer på, at der fortsat skal gå køer helt nede på selve stranden, så skal der naturligvis også skiltes behørigt og oplyses om risikoen og faren ved at medbringe hund. Også i snor.

Og det kan bare ikke gå hurtigt nok.

Det havde jo nær kostet et liv.


Se mere på TV2 Østjylland:

https://www.tv2ostjylland.dk/syddjurs/loes-hund-skraemte-koeer-kvinde-blev-trampet-halvt-ihjel


Stranden er smal og pladsen trangVi er i fuld gang med at ødelægge det hav, som har brødfødt os gennem årtusinder. Vi forurener det med åbne havbrug, hvor alt spildevand fra opdrætsfiskene løber direkte ud gennem netmaskerne. Ud i hav og fjord. Og vi påstår at rense forureningen med muslinger, som kun gør ondt værre ved at koncentrere forureningen.

Debatbogen “HAVmisBRUG” fortæller om de problemer, som fiskeopdræt i dambrug og havbrug medfører. Den fokuserer ligeledes indgående på de misforståede muslinger, som samler forureningen fra et stort vandområde på et lille under og omkring anlæggene.

Området påføres hermed en ny lokal forurening, som ikke var der før. Og som kan måles i form af metertykke iltslugende slamlag under muslingerne. Men heller ikke nok med det:

Ved iltsvind frigøres nyt kvælstof fra bundslammet.

Læs anmeldelserne her.


2022, Forlaget Turbine, ISBN 978-874-0660-760 

424 sider, softcover, 4-farve

Pris kr. 249,95