What a Waste…

Så fik Randers Kommune sin helt egen og helt selvforskyldte miljøkatastrofe, der virkelig satte kommunen generelt og Ølst Bakker specielt på Danmarkskortet. Klik for større fotos I et helt år er der kørt lastvognstog efter lastvognstog forurenet jord med kalk og giftig flyveaske ind på fabriksgrunden, der til sidst ikke kunne klare presset længere.   … Læs resten af What a Waste…