Vandløb på Video

IMG_2574

Vandløb er vidunderlige. De snor sig afsted gennem landskabet og graver i undergrunden på deres vej mod havet. Det er således aldrig det samme vand, man drikker af, bader i eller henter fisk op fra.

Som den græske filosof Heraklit engang sagde, så vader man aldrig ud i det samme vandløb to gange. Dels er det ikke det samme vand længere, og dels er man ikke selv det samme menneske, som man var første gang. Jo, Heraklit havde skam tænkt dybt over tingene, inden han nedfældede sine tanker dengang for 2.500 år siden…

Vore laksefisk er alle helt afhængige af sunde vandløb, hvis de skal kunne gennemføre deres livscyklus og sikre arternes beståen. De graver nemlig deres æg ned i grusbunden under den friske og iltrige strøm. Hernede, i mørket og det beskyttende grus, klækker æggene efterfølgende.

– Men hvad er det egentlig, der styrer de ubændige vandløb? Bortset naturligvis fra tyngdekraften, der jo altid er motoren i det hele. Vand løber som bekendt kun nedad. Og hvad sker der, hvis man griber ind i det naturlige forløb?

Nedenstående fire videoer fortæller på pædagogisk vis, hvorfor vandløb snor sig. Hvad der sker, når man stemmer et vandløb op til vandkraft. Hvad der sker, når et vandløb møder sit delta. Og endelig hvad der kan gøres for at rette op på skaderne, når og hvor vi mennesker har øvet vold på vandløbene.

– God fornøjelse!


– Hvorfor snor vandløb sig? – Hvorfor er det vigtigt, at man ikke retter dem ud til snorlige afvandingskanaler?


– Hvad sker der, hvis man stemmer et vandløb op og bremser dets frie løb for at producere elektricitet?


– Hvad sker der, når vandløbet møder sø eller hav? – Hvad er deltaets betydning for vandmiljøet og økosystemet?


– Og hvordan undgår man oversvømmelser af befæstede byområder efter landbrugets afvanding og regulering af vandløb?


Vandløb er bare vidunderlige. Nu altså også på video!

Men de er på én gang både stærke og sårbare. Forsøger man at stoppe deres naturlige frie løb mod havet, gør man uundgåeligt skade på såvel vandløbene selv som de fisk, dyr og planter, der lever i dem. Konsekvenserne er ofte overraskende store og til tider også voldsomme for omgivelserne.

Vandløb skal derfor altid have lov at løbe frit mod det salte hav, hvor de kan aflevere deres ferske vand. Det er deres bidrag til vandets evige kredsløb.

Det er alle parter bedst tjent med.

© 2017 Steen Ulnits


Tøm Tange Sø